Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Objavljeni dokumenti

II Ciljanje izmjene i dopune PPUOJ, Odluka o usvajanju
Godišnji obračun Proračuna za 2016. godinu
Izvještaj proračuna
Izvještaj proračuna
Program komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Plan javne nabave za 2017. godinu
Mjere socijalnog programa za 2017. godinu
Proračun 2016, rebalans
Proračun 2017, Odluka o izvršenju
Proračun za 2017. godine
Stožer civilne zaštite, odluka o imenovanju
Odluka o komunalnom redu Općine Janjina
Proračun 2016, polugodišnji obračun
Odluka o usvajanju Popisa kapitalnih projekata od interesa za Općinu Janjina
PPUOJ - Dopuna, karta 4-5
Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
PPUOJ - Dopuna, karta 4-0
PPUOJ - Dopuna, karta 4-4
PPUOJ - Dopuna, karta 4-3
PPUOJ - Dopuna, karta 4-2
PPUOJ - Dopuna, karta 4-1
PPUOJ - Dopuna, Odredbe, pročišćeni tekst
PPUOJ - Dopuna, izvješće
II Ciljane izmjene i dopune PPU Općine Janjina, Izvješće s javne rasprave
Mišljanje na izmjene i dopune PP DNŽ
Proračun 2015. godine, Godišnji obračun
Natječaj za zapošljavanje, upute i obavijesti
Pravilnik o unutarnjem redu, izmjena i dopuna
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Oglas za prijem u službu na radno mjesto referent /komunalni redar (određeno vrijeme)
Komunalni redar: obavijesti i upute kandidatima
Prvo jn
Odluka o osnivanju FLAG
Proračun 2016., Odluka o izvršenju proračuna
Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja
Proračun 2016.
Proračun 2015., Rebalans
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju specijaliziranog vozila
II Ciljane izmjene i dopune PPUOJ, izmjena i dopuna Odluke
Godišnji obračun Proračuna 2014, programska klasifikacija
Godišnji obračun Proračuna 2014, obrazloženje
Godišnji obračun Proračuna 2014, opći i posebni dio
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina
Godišnji provedbeni plan zaštite od požara
Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Janjina
II (ciljane) izmjene i dopune PPUO Janjina
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Janjina d. o. o.
Rebalans proračuna za 2014. godinu
Proračun za 2015. godinu
Poslovnik općinskog vijeća
Strateški plan Općine Janjina
Rebalans Proračuna 2013. godine
Proračun 2014. godine
Plan javne nabave za 2014. godinu
Obračun Proračuna a 2012. godinu - Posebni dio
Tablica jamstva i suglasnosti za zaduživanje
Obračun Proračuna za 2012 - Opći dio
Bilješke uz Obračun Proračuna za 2012. godinu
Objava financijskog izvješća o financiranju izbora za JLP(R)S
Plan javne nabave 2013
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Odluka o komunalnom doprinosu, izmjene i dopune
Zaključak o javnoj raspravi IDPPUOJ
Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Janjina
Plan evakuacije turista
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
Usklađenje plana zaštite od požara
Poziv na nadmetanje: Rekonstrukcija i prenamjena prostora tržnice za potrebe dječjeg vrtića
Reblans Proračuna Općine Janjina za 2008. godinu
Proračun Općine Janjina za 2009. godinu
Odluka o agrotehničkim uvjetima
Procjena ugroženosti od požara
Plan zaštite od požara
Izvješće o radu Općine Janjina od 1997. - 2007. godine
Proračun općine Janjina za 2008. godinu
Odluka o auto-taksi prijevozu
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o donošenju prostornog plana Općine Janjina
Proračun Općine Janjina
Komunalni doprinos
Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa
Zahtjev za vodovodni priključak
Odluka o vlastitiom pogonu
Zahtjev za priključenje na lokalnu vodovodnu mrežu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom redu
Odluka o vodoopskrbi
Odluka o odvozu komunalnog otpada
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
Zakon o lučkim kapetanijama
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede
Kakvoća mora u turističkoj sezoni
Istraživanja: Najčistije more od Prapratne do Dračevca


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Dokumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr