Telefonski broj Stožera civilne zaštite Općine Janjina je

098716371

Mole se sve starije osobe s područja Općine Janjina da ne izlaze i da nabavu vrše putem susjeda ili ovog broja telefona.

Volonteri uz primjenu svih potrebnih sigurnosnih mjera će donijeti na adresu sve naručeno.