Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu, naselje Drače