Kontakt

tel: +385(0)20 741 369
fax: +385(0)20 741 005
e-mail: info@janjina.hr

Općinski načelnik
janjina@janjina.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave janjina@janjina.hr

Adresa

Općina Janjina
Janjina 111
20246 Janjina

Radno vrijeme

Radno vrijeme Općine Janjina je od 7:00 do 15:00

Radno vrijeme s strankama svakim radnim danom od 8:00 do 12:00