Sastav općinskog vijeća

Članovi općinskog vijeća

vijećnik

mjesto

stranka

Milivoj Herceg

Janjina

HDZ

Iva Ljubotina

Drače

HDZ

Stipo Šegović

Drače

HDZ

Anto Šegović

Janjina

HDZ

Željko Nožica

Sreser

HDZ

Matko Jasprica

Janjina

HDZ

Đurđica Dujić

Osobjava

HDZ

tajnik vijeća: Antonija Prišlić

Popis udjela vijećnika Općinskog vijeća u poslovnom subjektu