Pomoć za stradale u Glini, Petrinji i Sisku

U suradnji s Gradskim crvenim križem Dubrovnik dogovoreno je da akciju prikupljanja pomoći organiziramo u narednom razdoblju za 10-tak dana, budući postoje problemi s zaprimanjem i skladištenjem potrepština, a posebno nepotrebnih stvari.

Također nam je savjetovano da se umjesto stvari doniraju novčana sredstva zbog nižih vrijednosti i jednostavnijeg postupka nabave potrepština, a po dinamici potreba na terenu ili da se prijave za volontere da ih se u nekom trenutku može pozvati.

Upute za donacije Crveni križ: primatelj HRVATSKI CRVENI KRIŽ, IBAN: HR6923400091511555516, Poziv na broj: 770, Svrha: Donacija

Upute za donacije Caritas: Primatelj: Caritas Sisačke biskupije, Trg V. Grozaj bb, Sisak, IBAN: HR1024070001100357106, Svrha: Donacija

Za sada će Općina Janjina, kao i ostale pelješke Općine, u znak solidarnosti iz proračuna donirati 10.000,00 kn pogođenom području.

Čestit, miran i blagoslovljen Božić te zdravu, sretnu i uspješnu Novu zele vam
Opcinski načelnik

O B A V I J E S T

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JANJINA JE 18. PROSINCA 2019. IZVRŠILO PREIMENOVANJE ULICA I DIJELA PUTOVA NA PROSTORU OPĆINE JANJINA, NAJVIŠE U NASELJU SRESER I DRAČE.

UKOLIKO IZRAĐUJETE NOVU OSOBNU ISKAZNICU DUŽNI STE U MUP PU STON DOSTAVITI POTVRDU O KUĆNOM BROJU KOJU IZDAJE GEODETSKA UPRAVA URED ZA KATASTAR U DUBROVNIKU.

ZAHTJEV ZA POTVRDU O KUĆNOM BROJU MOŽETE UPUTITI E-PORUKOM NA E-ADRESU: puk.dubrovnik@dgu.hr.

OPĆINA JANJINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

O B A V I J E S T

OPĆINA JANJINA JE NABAVILA 120 SPREMNIKA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA U DOMAĆINSTVU.

MOLIMO VAS DA SE JAVITE E-PORUKOM ILI TELEFONSKIM POZIVOM NA 020741369 U POPIS ZA PREUZIMANJE SPREMNIKA

OPĆINA JANJINA

OPĆINSKI NAČELNIK

JAVNI UVID

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Ur. broj: 541-01-19-11, od 02. travnja 2019. godine, načelnik Općine Janjina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Janjina, kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na administrativnom području Općine Janjina, obavještava nositelje prava na nekretninama koje obuhvaća i koja neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena komunalna infrastruktura Boćarsko igralište, park Janjina, kiosk, tržnica, parking (prema Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Janjina Klasa: 023-05/19-03/54 Ur.broj: 2117/06-01-20-02 od 29.05.2020 godine) a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarskih čestica broj: 515/1, 515/2, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 514/1, 514/2, 5954/1, 636/11, 636/12, 494/1 katastarske općine Janjina, o nastavljanju postupka evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u katastar i zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture izradit će GEO ARION d.o.o., Između dolaca 14, 20236 Mokošica, direktor Toni Glavor, ovlašteni inženjer geodezije.

Predstavnici Općine Janjina, kao pravne osobe koja upravlja komunalnom infrastrukturom provest će dana 22.12.2020. godine, u vremenu od 14:00-14:30 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena komunalna infrastruktura, uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju lošeg vremena mjerenja se odgađaju za slijedeći radni dan.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima je izvedena komunalna infrastruktura, mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 23. 12. 2020., u vremenu od 09:00-12:30 sati, u prostorijama Općine Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina.

poziv za javni uvid

Općinski načelnik:

Vlatko Mratović, v. r.