Pravo prigovora na rad JLS

Prigovor mora sadržavati:  

  • Ime i prezime podnositelja prigovora
  • adresu elektroničke pošte
  • obrazloženje (razloge zbog kojih se prigovor podnosi)