Naziv Janjina

Don Božo Baničević, dugogodišnji župnik u Janjini, proučavao je povijest Janjine kao i sam naziv «JANJINA» i kako sam kaže ni s jednim nazivom nije bio savršeno zadovoljan. Prema njegovim riječima, veza se mogla tražiti s gradom Ioaninom u Grčkoj ili pak s crkvom sv. Ivana.

Proučavajući toponime i dalmatinske riječi don Božo je proveo analizu početnog konsonanta «j» i ustanovio da on može potjecati od latinskog «p», kao što je to u riječima: Jelsa (lat. palusa – močvara), tako i Jelas polje, Jelšani, Jošani, Jajce, itd… Svi ti nazivi znače ili vode ili močvare. Iz toga proizlazi da se i u slučaju naziva «JANJINA» možda dogodio prijelaz iz «p» u «j». Stoga, ako zamijenimo «j» s «p», dobivamo «pennina», što na latinskom znači «vršak».

On se zasigurno odnosi na janjinsku Gradinu. Toponimi srodni s našom Janjinom su: Apenini u Italiji, Janina u Splitu, pa riječica Janina blizu Čajnića, Janjin Dol kod Zagreba i dr. Svi ovise o nekom vršku blizu kojega se nalaze pa im odatle može biti ime. Latinsko «p» koje je slabo rezistentno ili nestaje (Ilica, Ilidža, Lašva), prelazi u «b» (Labin, Lubenice), «v» (Vinišće, Svinišće, Česvinica) ili ostaje «p» (Pinski rat, Pleso).

Može se dakle smatrati da naziv Janjina znači «vršak» od Gradine, koji je nadasve uočljiv kada se ide iz bilo kojeg pravca. Na padini Gradine je upravo smještena Janjina.

Stanovnik Janjine zove se Janjinar (Janjinarin), a stanovnica Janjinka, dok ktetik (imenički pridjev) glasi janjinski (janjinarski).