OBAVJEŠTAVAJU SE SVI UČENICI SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTI DA JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE JANJINA DOSTAVE POTVRDE SVOJIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2021./22. I IBAN TEKUĆEGA RAČUNA NA KOJI ĆE BITI UPLAĆENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU SUBVENCIONIRANJA AUTOBUSNIH KARATA U OVOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

POTVRDA S PRIPADAJUĆIM IBAN BROJEM TEKUĆEG RAČUNA SE MOŽE DOSTAVITI E-PORUKOM NA E-ADRESU: janjina@janjina.hr ILI POŠTOM ILI OSOBNO U URED.