Poštovani,

za prijem krajnjih korisnika na određeno vrijeme od 34 mjeseca u sklopu projekta NISTE SAMI iz programa “Zaželi – Program zapošljavanja žena”
Korisnici pomoći i podrške u kući, mjesto korisnika: Općina Janjina

UVJETI:
Za SAMAČKA kućanstva: Dob 65+ godina i primanja manja od 984 €. Osobe sa invaliditetom 3. ili 4. stupnja i primanja manja od 984 €
Za DVOČLANA kućanstva: Dob najmanje jednog člana kućanstva 65+ godina ili invalidnost 3. i 4. stupnja i ukupna primanja oba člana kućanstva manja od 1640 €
Za VIŠEČLANA kućanstva: Svi ukućani trebaju biti u dobi od 65+ godina i/ili imati invalidnost 3. i 4. stupnja i ukupna primanja svih članova kućanstva manja od 2460 €.

Javni poziv vrijedi od: 18.12.2023 ; Poziv vrijedi za cijelo vrijeme trajanja projekta

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU SU SLJEDEĆI:
Preslika osobne iskaznice
Potvrda o visini dohotka i primitaka iz Porezne uprave za svakog člana kućanstva
Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom (potrebno samo za osobe sa invaliditetom 3. i 4. stupnja).
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila: janjina@janjina.hr, ili pozivom na broj: 020/741-369.
Prijave na Javni poziv s navedenim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:
poštom na adresu: Općina Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni poziv u sklopu Projekta ”Niste sami”
putem elektroničke pošte na adresu: janjina@janjina.hr