Javni poziv na uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja cesta Vranjak

Skica cesta Vranjak k.o.Sreser