Odluka o porezima Općine Janjina – prijedlog

Obrazac javnog savjetovanja za Odluku o porezima Općine Janjina