Prijedlog plana upravljanja imovinom Općine Janjina za 2024.godinu

Obrazac javnog savjetovanja za Prijedlog plana upravljanja imovinom Općine Janjina za 2024. godinu