Odluka o redu na pomorskom dobru – obrazac Javno savjetovanje,

Odluka o redu na pomorskom dobru

Izvješće sa ponovljene javne rasprave

Objava ponovne javne rasprave

278_2310_pppjr_5K

278_2310_pppjr_25K

278_2310_pppjr_sazetak

278_2310_pppjr_tekst

278_2310_pppjr_uvodne-grafika

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI UČENICI SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTI DA JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE JANJINA DOSTAVE POTVRDE SVOJIH OBRAZOVNIH INSTITUCIJA O UPISU U ŠKOLSKU GODINU 2023./24. I IBAN TEKUĆEGA RAČUNA NA KOJI ĆE BITI UPLAĆENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU SUBVENCIONIRANJA AUTOBUSNIH KARATA U OVOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

POTVRDA S PRIPADAJUĆIM IBAN BROJEM TEKUĆEG RAČUNA SE MOŽE DOSTAVITI E-PORUKOM NA E-ADRESU: janjina@janjina.hr, POŠTOM NA ADRESU OPĆINA JANJINA, JANJINA 111, 20246 JANJINA ILI OSOBNO U URED.

O B A V I J E S T

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Nacrt odluke o općinskim porezima Općine Janjina

Nacrt odluke o općinskim porezima